Klimapakt Certification cat. 2

En décke Merci un all déi Leit déi gehollef hu fir dëst Resultat ze errechen! Merci dem Klimateam, dir hutt eng super Aarbecht gemaach. Merci Jeannot, du hues eis op de richtege Wee bruecht.

Mä dëst as just en Ufank! Et as nach vill ze maachen... Pake mer et un!

 
 
Klimapakt Leitbild
   
   
macommune.lu
© Administration Communale de Contern