Actualité

Griewerseenung

​Allerhellege ginn d'Griewer geseent

  • Éiter Samschdes 28.10 um 17.00 Auer Griewerseenung a Mass
  • Mutfert Samschdes 28.10 um 17.00 Auer Griewerseenung a Mass
  • Conter, Mëttwochs   01.11 um 10.00 Auer Mass a Grieweseenung
  • Méideng Donneschdes 02.11 um 10.00 Auer Mass a Griewerseenung