Grondschoul Conter
Kulturzentrum Eiter
Méideng am Wanter
Mutfert ëm 1900
Terrain multijeux
Conter virun 20 Joer
Cycle 1 Grondschoul Conter
Éiter "rue du Moulin"
Sportshal Conter

Evènements

Tout l'agenda
 • ContArt 2018

  -
  -
  Centre culturel Oetrange
  Kulturkommissioun
  621323450

  Menu Rëndsbrittzopp Paschtéit mat Fritten an Zalot Äppeltaart mat Klappschmant De Präis vum Menu ass 19 € (Kannerportioun 9 €) Umellen fir de Menu bis den 19. November culture@contern.lu Tel. 621 323 450 (Yves Loose) Lire plus

 • Wanterfest

  -
  Mutferter Haff, 12 um Kinert
  Mathëllef asbl
  276927

  Lire plus

 • Wanterkino 2018

  -
  Amphitheater Schoul Um Ewent, Conter
  Jugendkommissioun

  Méi Info'en ënnert jeunesse@contern.lu Lire plus