Actualité

CFL - Ligne 30 Chantier

​Vum 24/08 bis den 08/09, sowéi de Weekend vum 14.+15./09 fiert keen Zuch op der Stréck Éiter-Waasserbëlleg-Tréier

Weider Informatiounen, wéi och d'Arrêten an d'Auerzäite vun den Ersatzbusser fannt dir a folgendem Dépliant:

Oe-W-Tr Livret ETE R1