Actualité

Regionalversammlung zum séieren Tram

​De Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten an de Schäfferéit vun de Gemengen
invitéieren d’Bierger an all concernéiert Akteuren, op ëffentlech Versammlungen iwwer
de séieren Tram a säi multimodale Kontext tëscht der Stad Lëtzebuerg an dem Süden.

Programm :
• Virstellung vun der Planifikatioun vum Tram
• Oppen Diskussioun
Den Entrée ass fräi. Eng Iwwersetzung op Franséisch ass virgesinn.
D’Versammlunge sinn a folgende Gemengen, um 19.00 Auer:

• Dënschdes, de 27. Oktober 2020 an der Maison du Savoir (groussen Auditoire) vun der Uni Belval (120 Sëtzplazen)
• Méindes, den 9. November 2020 am Sall Artikuss zu Suessem (84 Sëtzplazen)
• Donneschdes, den 12. November 2020 am Centre culturel « An der Eech » zu Leideleng (100 Sëtzplazen)
• Méindes, de 16. November 2020 am Centre culturel « Arthur Thinnes » zu Monnerech (100 Sëtzplazen)

Tram Rapide Invitation