Dernière modification : 25 novembre 2020 à 13:55

Mir sinn op de Wee gaangen fir de Schoulbuet duerch e Schoulkalenner ze ersetzen, wou all déi wichteg Datumer fir eis Schoulkanner dra stinn. Dëse Kalenner gëtt am Ufank vum Schouljoer un all Schoulkand verdeelt a kann individuell vun den Eltere vervollstännegt ginn.

Mir wënschen de Schoulkanner an dem Léierpersonal e flott Schouljoer !

Non
Non