Dernière modification : 27 septembre 2018 à 10:36

Mir sinn op de Wee gaangen fir de Schoulbuet duerch e Schoulkalenner ze ersetzen, wou all déi wichteg Datumer fir eis Schoulkanner dra stinn. Dëse Kalenner kann individuell vun den Eltere vervollstännegt ginn. Hei fannt dir nach eng Kéier de Schülertransport an déi eenzel Méint.

Mir wënschen de Schoulkanner an dem Léierpersonal e flott Schouljoer !

 

 Transport scolaire

 

September 2018 

Oktober 2018

November 2018

Dezember 2018

Januar 2019

Februar 2019

Mäerz 2019

Abrëll 2019

Mee 2019

Juni 2019

Juli 2019

 

 

Non
Non