Dernière modification : 25 novembre 2020 à 14:24

Léif Awunner, léif Jugend,

D'Jugendkommissioun vun der Gemeng Conter ass eng ganz aktiv Kommissioun a vertrëtt d'Interessie vun deene Jonken aus eiser Gemeng. Mir sinn eng jonk an dynamesch Équipe, déi vill schafft a vill Verschiddenes organiséiert. Awer och zesummen, mat de Club des Jeunes, mam Jugendhaus, mat der Police a mat der Hëllef vun de Gemengeresponsabel, hu mir an deene lëschte Jore vill am Kader vum Jugendkommunalplang realiséiert: Aktivitéiten, Tournoie 'en, Informatiounsowender a villes méi. Mir géifen eis freeë wann der un eise flotten Aktivitéiten deel huele géift.

Mir als Jugendkommissioun hunn och en oppent Ouer fir all Jonker aus der Gemeng. Wann 's du dech ugesprach fills, dir iergendwou de Schong dréckt oder wann 's du eng Iddi hues wat mir fir d 'Jugend an der Gemeng verbessere kënnen, dann zéck net a kontaktéier eis.

Wann 's du dech méi engagéiere wëlls, fir déi Jonk aktiv matschaffe wëlls, da bass du bei eis genau richteg, jiddereen ass wëllkomm!

 

Eis fann dir awer och op Facebook.

Ween ass alles an der Jugendkommissioun? : Membres

Kontaktéiert eis : jugend@contern.lu


 

Wéieng Aktivitéiten organiséiere mir regelméisseg?

Beachday

Summerkino

Cocktailstand um Schoulfest

Ausfluch an den Europapark

Wanterkino

Non
Non