Dernière modification : 14 novembre 2019 à 08:41

Bleif net eleng! Ruff un!

De Kannerjugendtelefon ass eng national Helpline fir all Kanner a Jugendlecher aus Lëtzebuerg.

Spiers du zevill Drock an der Schoul, hues Sträit mat dengen Elteren oder dengem beschte Kolleg/Frendin oder fills dech alleng? D'Leit vum kannerjugendtelefon si fir dech do.

Telefon : 116111

Internetsite

Non
Non