Dernière modification : 19 septembre 2019 à 10:56

Informatiounsversammlung a Presentatioun vum Resultat wat bei de Workshopen am Fréijoer rauskomm ass:

25. September 2019 am Kulturzenter "an Henkes" zu Conter

 Rapport citoyen

Rapport de synthèse mobilité

Non
Non