Dernière modification : 06 août 2019 à 16:42

Trains

 

Vum 24/08 bis den 08/09, sowéi de Weekend vum 14.+15./09 fiert keen Zuch op der Stréck Éiter-Waasserbëlleg-Tréier

Weider Informatiounen, wéi och d'Arrêten an d'Auerzäite vun den Ersatzbusser fannt dir a folgendem Dépliant:

Oe-W-Tr Livret ETE R1


 

Horaire normal :

CFL - Ligne 30 Luxemburg-Wasserbillig-Trier.pdf

Non
Non