Dernière modification : 03 août 2020 à 08:45

D'Gemengegebaier ginn ausschliesslich un d'Veräiner an un d'Bierger aus der Gemeng verlount. 

Fëllt w.e.g. de Formulaire.

 Formulaire de réservation

Reglement d'utilisation des installations sportives Um Ewent à Contern

Reglement communal concernant la location et l'utilisation des salles communales et la location du materiel communal

Taxe d'utilisation et taxe-caution pour la location des salles communales et du matériel communal

 

Conter / Contern  "An Henkes"

                                                                                             Kapazitéiten               Präiss

  • Rez-de-Chaussée :                                                                 70 Leit               300 €
  • Rez-de-Chaussée et Sall Georges Hansen :                    200 Leit               600 €

 

Éiter / Oetrange    Centre culturel

                                                                                             Kapazitéiten                Präiss

  • Foyer :                                                                                       70 Leit              300 €
  • Sall Irma Bos :                                                                         50 Leit              350 €
  • Grousse Sall :                                                                        200 Leit              900 €

 

Méideng / Medingen Centre culturel

                                                                                             Kapazitéiten                Präiss

                                                                                                        30 Leit               300 €

 

Mutfert / Moutfort Centre culturel

                                                                                             Kapazitéiten                Präiss

  • Foyer :                                                                                      100 Leit               350 €
  • klenge Sall :                                                                               30 Leit               350 €
  • Grousse Sall :                                                                          400 Leit             1000 €

​Fir all Locatioun froen mir eng Kautioun vun 800 € un.

Prendre contact

Non
Non